Templom

Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház
First Hungarian Reformed Church of Los Angeles

12717 York Avenue, Hawthorne, California 90250   |  310-355-1475   |  E-mail   

Címoldal
Home

Templom
Church

Gyülekezet
Members

Tevékenység
Activity

Kapcsolat
Contact

 

Visszatekintés
Looking back

Visszatekintés a gyülekezet elmúlt eseményeire.

Heti program
Weekly schedule

Az Istentisztelet minden Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik előbb angol, aztán magyar nyelven, külön textusok alapján, különböző Igehirdetésekkel.

Vasárnapi iskola
Sunday School

Minden fiatalt szeretettel várunk az Istentisztelet alatt tartott Vasárnapi Iskolába. Az iskola 11:30-kor kezdődik, tanítjuk a hittant és a magyar nyelvet. magyarul és angolul is.

Bibliaóra
Bible Study

Minden hónap harmadik vasárnapján, a Családi Vasárnap keretében, az ebéd után interaktív bibliaiskolát tartunk. Minden érdeklődőt szertetettel várunk!

2005 március 27. - HÚSVÉT

Ez az a nap, melyet az Úr rendelt, örvendjünk és vigadjunk ezen. (Zsolt. 118:24)
HÚSVÉTI ÜNNEPI SZOLGÁLAT, ÚRVACSORA OSZTÁSSAL
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk a gyülekezetünk tagjainak, pártfogóinak és bárhol élő magyar testvéreinknek! 
szeretettel: Nt. Kacsó István és a Los Angeles-i Első Magyar Református Egyház Vezetősége.

This is the day that Lord has made. Let us rejoice and be glad in it! (Psalm 118:24)
EASTER SUNDAY WORSHIP WITH THE LORD`S SUPPER
A Joyous Easter to our Congregation and friends of our church everywhere!
with love in Christ, from Reverend István Kacsó & the Consistory of the First Hungarian Reformed Church
.


Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott! (Luk 24:5)

Kedves Keresztyén testvérem!

"Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek! Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad." Lukács 16: 30-31 (Károli).

Sokan azt gondolják, hogy ha valaki visszajönne a halottak közül, és elmondaná, hogy mi történik az ún. "másvilágon", akkor ők nemcsak komolyan vennék azt, hanem aszerint is élnének. Azonban Krisztus még halála előtt biztosította a hallgatóit arról, hogy ismervén az emberi természetet, ez nem így működik. Ha valaki nem tudja a maga hétköznapjaiban komolyan venni az üzenetet, amit Istentől kap, az örökkévalósággal kapcsolatban, akkor az nem képes komolyan venni senkiét, bárhonnan is jönne. Igaza lett, hiszen mindazok, akik nem vették komolyan Isten üzenetét az örökkévalósággal kapcsolatban, Krisztus halála előtt, azok feltámadása után sem változtak sokat. Annak ellenére, hogy zavarba hozta őket a húsvéti eset, nem vették komolyan a húsvéti üzenetet. Nemcsak tagadni próbálták, ami Húsvétban történt, hanem meg is próbálták úgy folytatni életüket, mintha semmi sem történt volna az első Húsvét alkalmával. Te hogy élsz?

Vagy úgy teszel és élsz, mintha Húsvét soha nem történt volna meg, vagy úgy mint, aki tudja azt, amit Pál tudott, hogy a legfontosabb dolog erre az életre nézve és az ezutánira egyaránt, hogy megismerd Krisztus feltámadásának erejét, hogy legyen elegendő erőd nemcsak e néhány adott év átélésére, hanem a megérkezésre is.

"Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét,…" Filippi 3: 10(a) (Károli)

A kegyelem Istene tartson meg húsvéti ajándékában!
Kacsó István lkp.


Why are you looking for the living among the dead? He is not here, but has risen!
(Luke 24:5)

Dear Brothers and Sisters in Christ!

" `No, father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent` He said to him, "If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead.`" Luke 16:30-31 (NIV)

Many think that if somebody came back from the dead to tell them about the situation after death, then they would not only take it seriously, but they would live accordingly. Jesus had assured the listeners before his death, that according to the nature of human beings it never worked like that. If somebody cant take the information he/she gets from God concerning life after death (eternity) seriously, then that person will not be able to take anybody coming from anywhere seriously. He was right. Before His resurrection, those who had not been able to take the information about eternity seriously, didn`t change too much after His resurrection. Even though they were perplexed and puzzled, they still didnt take the message of Easter seriously. They not only tried to deny what happened, but they tried to continue living their lives as if nothing had happened in Easter. How do you live? Either you live in denial and pretend that nothing happened in Easter, or you know what Paul knew. The most important thing concerning this life and concerning the life after this life is to know the power of His resurrection, so you can have the necessary power not only to cruise through your given days, but to arrive at eternity as well.

"I want to know Christ and the power of his resurrection..." Philippians 3:10(a)(NIV)

May God keep you in his Easter gift!
István Kacsó
The Pastor of the First Hungarian Reformed Church of Los Angeles


AZ ÚR HORDOZZON ÁLDÁSÁBAN!
God Bless All of You and See You Again Soon!
Our church`s ability to pay the bills, make repairs and keep up our building is completely dependent on God`s grace, your prayers,time and donations. May God bless everyone who supports our church!

Adomány
Donation

Egyházunk fennmaradásához bízunk Isten kegyességében, pártolóink imáiban, és adományaiban. Köszönünk minden adományt.
Our church's ability to exist is completely dependent on God`s grace, your prayers, time and donations. We are grateful for all donations.

Donate

Útirány
Location

Egyházunkhoz - a 405-ös fwy-ről az El Segundo Blvd. lejáratnál forduljon kelet felé az El Segundo Blvd.-on. Elhagyván a Hawthorne Blvd-ot, a 6. sarok balra York Avenue (Prairie Ave. előtt). Majdnem az El Segundo és York saroknál találhatják sárga templom épületünket.
Take 405 and Exit on El Segundo Blvd.Go EAST (away from the ocean) until York Ave. Turn left at York. We are the yellow building, just in from the corner.

 
 

Szerkesztõ Editor: Hegedűs Attila